header

Vi følger selvfølgelig alltid gjeldende trafikkregler og Team Spinn reglene er som følger

  • Husk at Team Spinn ønsker å ta vare på alle som er glade i å sykle, fra den ferskeste syklisten til den erfarne rytteren.
  • For de mer erfarne i teamet, er det viktig å gå foran som en rollemodell, og hjelpe/veilede de litt mindre erfarne rytterne. Være blide, hjelpsomme og inkluderende ovenfor nye syklister i teamet.
  • Vi har alle vært nye en gang, det er alltid viktig å ha i bakhodet, så de nye blir like glad i å sykle som det vi er.
  • I de roligste gruppene vil det selvfølgelig være noe mer uerfarenhet enn i de øvrige gruppene.
  • Det vil alltid være 1-2 personer som er leder/kaptein for gruppen underveis. Disse leder turene, og bestemmer løype. Husk at kapteinen prøver alltid å gjøre det beste for de fleste, og det vil noen ganger være andre meninger. Vi ber om at dette tas i etterkant med kaptein på tomannshånd.
  • Synspunkter, tilbakemeldinger og forslag, send e-post til oss (spinnsandefjord@spinn.no)

Team Spinn Sandefjord

team spinn 2016

Tren med oss

Foto: Kurt Andre Høyessen

I Sandefjord inviteres alle til å være med på Team Spinn Sandefjord sine treninger. Ta kontakt via spinnsandefjord@spinn.no for mer informasjon

buss